Facebook logo
účet

Novinky

V sekci výroční zprávy máme zveřejněnou výročku za rok  2020.

Ke dni 30.5. 2021 máme opět plnou kapacitu, tedy bohužel nové rodiny k doprovázení do odvolání nepřijímáme. Kontaktuje Tomáše Kahana, tel. 602413534, pro případné aktualizace a možnosti uzavření nové dohody

V sekci výroční zprávy máme zveřejněnou výročku za rok 2019.

Na podzim 2020 připravujeme opět sdílecí, terapeutickou skupinu pro děti ve věku 12-15 let.

Je založen facebookový profil pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností : https://www.facebook.com/Amina-ops-697015787042437/

 

 

Chcete se stát pěstounem?

Uvažujete o tom, že se stanete pěstouny a bydlíte v Libereckém kraji? Chcete se dozvědět více o pěstounské péči, zajímají vás změny, které od 1. 1. 2013 přináší novela Zákona o sociálně právní ochraně? Potřebujte informace kde vlastně začít?

Nabízíme vám bezplatné doprovázení celým procesem od rozhodování přes přípravu na pěstounskou péči po pomoc při přijetí dítěte v rodině a následné doprovázení.

Předem si ale rozmyslete několik otázek:

- Proč chcete být pěstounem?

- Jste zralé osobnosti? Máte rodičovské zkušenosti?

- Jste schopni otevřené spolupráce s odborníky a sociálními pracovníky?

- Jste schopni komunikovat s biologickými rodiči dětí?

- Jak asi přijmou vaše vlastní děti pěstounské dítě?

- Máte dostatečné materiální a sociální zázemí?

- Připouštíte možnost vážných výchovných problémů, a jak na ně budete reagovat?

- Prodiskutujte celou záležitost se svým nejbližším okolím (partner, rodiče, širší rodina, přátelé). Budete je potřebovat…

Hotovo? Tak se stavte..... ;-)