Facebook logo
účet

Psychologické a terapeutické služby

Psychologické a terapeutické služby pro děti v pěstounské péči i pro pěstouny.

  1. Služba je poskytována s využitím převážně externích zdrojů, na základě kontraktu mezi pěstounem, klíčovým pracovníkem Aminy a terapeutem.
  2. Služba je dostupná na základě objednání rodiny i uvážení klíčového pracovníka, má přímou návaznost na aktivitu doprovázení a supervizi rodin i pracovníků.
  3. Pěstouni mají nárok na zprostředkování odborné pomoci, s využitím externích spolupracovníků zdarma. Na jinou, placenou péči pěstounům přispívá Amina o.p.s. minimálně v rozsahu 1000 Kč za 6 měsíců.

Aktuálně má AMINA dohody o spolupráci s Mgr. Hanou Heindroferovou, PhDr. Davidem Cichákem, Mgr. Petrem Šolcem a Mgr. Veronikou Uhlířovou. Termíny lze objednat přes své klíčové pracovníky.

Socioterapie pro dospívající.

Od řijna 2015 ve spolupráci s Maják o.p.s. realizujeme tzv. Růstovou skupinu, určenou dospívajícím dětem z pěstounských rodin. Cílem společných setkávání je práce na osobnostním růstu, rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktů a náročných životních situací, sdílení a reflexe sebezkušenosti. Skupinu vedou zkušení lektoři z Majáku, ve frekvenci cca jednou za tři týdny. Informace o místě a konkrétních termínech na vyžádání.