Facebook logo
účet

Vzdělávání

Tato činnost je stanovena jako povinná ze strany pěstounů, na základě Zákona o SPOD, v rozsahu minimálně 24 hodin za rok. Poskytovatel péče (Amina o.p.s.) pěstounům pomáhá tuto povinnost splnit prostřednictvím vlastních kursů, které organizuje. Jejich témata vychází jak z požadavků pěstounských rodin, tak z požadavků poskytovatele péče, jako garanta. Aktivita probíhá formou organizace jednodenních seminářů se 4 hodinovou dotací, v kanceláři AMINy, nebo víkendových pobytů s dotací 12 hodin.

O účasti obdrží pěstouni certifikát.

Vzdělávání je pro pěstouny bezplatné, možností je i proplacení účasti na vzdělávání organizovaným jinou institucí, po odsouhlasení ředitelem AMINA o.p.s.

Nabídku vzdělávacích kursů na rok 2021 pro oblast Liberecka najdeze zde:

Nabidka_kursu_pro_pestouny_2021_Liberecko.docx

Nabídku kursů na rok 2020 pro oblast Frýdlanstka najdete zde:

Nabidka_kursu_pro_pestouny_na_rok_2021_Frydlanstko.docx.

Pokud neumožní epidemiologická situace školení fyzicky, proběhnou v uvedený čas prostřednictvím webové aplikace googlemeet. Přístup pošle pověřený pracovník na email účastníka před zahájením kursu.

Nabídka bude ještě doplňována o víkendové pobyty, které budou dva, v měsících květen a říjen.

Podrobné informace získáte u svých klíčových pracovníků, nebo na adrese tomaskahan@amina-nrp.cz.