Facebook logo
účet

Vzdělávání

Tato činnost je stanovena jako povinná ze strany pěstounů, na základě Zákona o SPOD, v rozsahu minimálně 24 hodin za rok. Poskytovatel péče (Amina o.p.s.) pěstounům pomáhá tuto povinnost splnit prostřednictvím vlastních kursů, které organizuje. Jejich témata vychází jak z požadavků pěstounských rodin, tak z požadavků poskytovatele péče, jako garanta. Aktivita probíhá formou organizace jednodenních seminářů se 4 hodinovou dotací, v kanceláři AMINy, nebo víkendových pobytů s dotací 12 hodin.

O účasti obdrží pěstouni certifikát.

Vzdělávání je pro pěstouny bezplatné, možností je i proplacení účasti na vzdělávání organizovaným jinou institucí, po odsouhlasení ředitelem AMINA o.p.s.

Nabídku vzdělávacích kursů na rok 2019 pro oblast Liberecka najdeze zde:

Nabidka_kursu_pro_pestouny_2019_Liberecko.pdf

Nabídku kursů na rok 2019 pro oblast Frýdlanstka najdete zde:

Nabidka_kursu_pro_pestouny_na_rok_2019_Frydlanstko.pdf

Nabídka bude ještě doplňována o víkendové pobyty, které budou dva, v termínech 26.5-27.5 a 6.10 - 7.10.

Dále připravujeme dvě sobotní akce (duben a říjen) , zaměřené na podporu spolupráce v rámci rodiny, formou teambuldingových aktivit.

Podrobné informace získáte u svých klíčových pracovníků, nebo na adrese tomaskahan@amina-nrp.cz.